Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008

Ναι στην πολιτικοποίηση...

ολιΗ πολιτική που εφαρμόζεται σε κάθε κράτος, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον τρόπο και τις συνθήκες ζωής των πολιτών, που απαρτίζουν το κάθε κράτος. Οπόταν είναι απόλυτα αναγκαίο όλοι οι πολίτες, να συμμετέχουν στην δημιουργία της πολιτικής, αλλά και να γνωρίζουν τις συνθήκες που δημιουργούνται κάθε φορά.

Κάποιοι λένε, ότι η μόνη περίπτωση για να μπορεί κάποιος να συμμετέχει στα κοινά, είναι η ένταξη τους σε κόμματα και σε κομματικούς φορείς. Η δικαιολογία που χρησιμοποιούν είναι ότι τα κόμματα εφαρμόζουν την πολιτική, οπόταν μόνο μέσω αυτών μπορούμε να συμμετάσχουμε στην λήψη αποφάσεων. Αυτό έχει βέβαια αποτελεί τεράστιο λάθος. Μπορεί το κάθε άτομο να ασκήσει πολιτική, συμμετέχοντας σε συλλόγους που είναι ανεξάρτητοι από κομματικούς φορείς και συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις και φόρουμ που δεν είναι στημένα και μπορεί άνετα να ακουστεί η άποψη τους. Ακόμα και με ένταξη κάποιου πολίτη σε κάποια κομματική οργάνωση, είναι αποδεδειγμένο ότι οι απόψεις του πολύ σπάνια θα εισακουστούν από την ηγεσία του κόμματος.

Οπόταν αυτό που χρειάζεται, είναι η πολιτικοποίηση και όχι η κομματικοποίηση των πολιτών. Η πολιτικοποίηση γίνεται όταν υπάρχουν σωστά ενημερωμένοι πολίτες και ανεξάρτητος από κομματικές εξαρτήσεις συνδικαλιστικός τομέας. Έτσι ο κάθε πολίτης, που ανήκει ή δεν ανήκει σε κομματικό μαντρί θα μπορεί να διεκδικήσει κάποια οργανική θέση και θα μπορεί να εισακουστεί σε κρίσιμες αποφάσεις.

Ασφαλώς με το συγκεκριμένο κείμενο δεν είμαι ενάντια στην ύπαρξη κομμάτων, καθώς αποτελούν τα κύτταρα της Δημοκρατίας. Είμαι αντίθετος όμως στην προσπάθεια του να ελέγξουν τα πάντα, είτε αυτά λέγονται μαθητικές νεολαίες, είτε φοιτητικές οργανώσεις, είτε συνδικαλιστές οργανώσεις ή ακόμα και διάφορα σωματεία και φιλανθρωπικά ιδρύματα(!).

Μεγάλο πρόβλημα στις μέρες μας αποτελεί και το γεγονός ότι οι περισσότεροι πολίτες δεν είναι πολιτικοποιημένοι λόγω της δυσφορίας τους από τους πολιτικούς. Αυτό είναι ένα τραγικό φυσικό επακόλουθο, καθώς αυτό στην ουσία κάνει τους πολίτες να μην ασχολούνται με τις εξελίξεις στα τρέχοντα πολιτικά ζητήματα ακόμη και αν μερικές φορές απειλεί άμεσα την ζωή τους. Αυτό βοηθά τους ανίκανους πολιτικους -που στην ουσία αυτοί οδήγησαν στην απολιτικοποίηση του λαού- να ενεργούν και να εφαρμόζουν την κακή τους πολιτική ελεύθερα. Πολιτικοποίηση του λαού, που θα προέρχεται από την σωστή ενημέρωση, θα οδηγήσει σε αντιδράσεις και αποτροπή των κακών ενεργειών.

Τώρα το ερώτημα που τίθεται προς τα κόμματα είναι αν στην πραγματικότητα θέλουν πραγματικά πολιτικοποιημένους πολίτες ή απλά επιθυμούν μονάχα κομματικά ελεγχόμενα μέλη;

Δεν υπάρχουν σχόλια: