Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Αύξηση σε τιμές των τροφίμων!

Πρόσφατα θεσπίστηκε ο νόμος για αύξηση του Φόρου Προστιθέμενη Αξίας (ΦΠΑ) σε τρόφιμα και φάρμακα. Όλα τα προϊόντα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία θα έπρεπε να σημειώσουν αύξηση της τάξεως του 5%! Από το ιστολόγιο αυτό έχω καταδικάσει την ενέργεια της Κυβέρνησης να αυξήσει τις τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης, μέτρο το οποίο κτυπά τη μικρομεσαία τάξη

Σκοπός του κειμένου αυτού δεν είναι να αναλυθούν τα υπέρ και τα κατά της νομοθεσίας αυτής, αλλά ούτε και τις αλυσιδωτές αυξήσεις που θα έχουμε από δω και πέρα. Απλά θέλω να αναφέρω την παρατήρηση μου ότι στις πλείστες των περιπτώσεων οι τιμές στα προϊόντα στην αγορά έχουν αυξηθεί πέραν του 5%! Καλείτε σε πρώτο στάδιο το Υπουργείο Εμπορίου που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των τιμών να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του καταναλωτή!