Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

ΖΗΤΩ Η ΕΟΚΑ!!! ΖΗΤΩ Η ΕΝΩΣΙΣ!!!


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

Με την βοήθεια του Θεού , με πίστη στον τίμιο αγώνα , με την συμπαράσταση ολόκληρου του Ελληνισμού και με την βοήθεια των Κυπρίων αναλαμβάνω τον αγώνα για την αποτίναξη του Αγγλικού ζυγού με σύνθημα εκείνο που μας κατέλειπαν οι πρόγονοί μας ως ιεράν παρακαταθήκη : Ή ταν ή επί τας


Αδελφοί Κύπριοι. Από τα βάθη των αιώνων μας ατενίζουν όλοι εκείνοι οι οποίοι ελάμπρυναν την Ελληνικήν Ιστορίαν δια να διατηρήσουν την ελευθερίαν των: οι Μαραθωνομάχοι, οι Σαλαμινομάχοι, οι Τριακόσιοι του Λεωνίδα και οι νεώτεροι του Αλβανικού έπους. Μας ατενίζουν οι αγωνισταί του 1821, οι οποίοι και μας εδίδαξαν ότι η απελευθέρωσις από τον ζυγόν δυνάστου αποκτάται πάντοτε με το αίμα. Μας ατενίζει ακόμη σύμπας ο Ελληνισμός, ο οποίος και μας παρακολουθεί με αγωνίαν, αλλά και με εθνικήν υπερηφάνειαν. Ας απαντήσωμεν με έργα, ότι θα γίνωμεν «πολλώ κάρρονες» τούτων. Είναι καιρός να δείξωμεν εις τον κόσμον, ότι εάν η διεθνής διπλωματία είναι άδικος και εν πολλοίς άναδρος, η Κυπριακή ψυχή είναι γενναία. Εάν οι δυνάσται μας δεν θέλουν να αποδώσουν την λευτεριά μας, μπορούμε να την διεκδικήσωμεν με τα ίδια μας τα χέρια και με το αίμα μας. Ας δείξωμεν εις τον κόσμον ακόμη μίαν φοράν ότι και του «σημερινού Έλληνας ο τράχηλος ζυγόν δεν υπομένει». Ο άγων θα είναι σκληρός. Ο δυνάστης διαθέτει τα μέσα και τον αριθμόν. Ημείς διαθέτομεν την ψυχήν, έχομεν και το δίκαιον με το μέρος μας. Γι' αυτό και θα νικήσωμεν.

«Διεθνείς διπλωμάται, ατενίσατε το έργον σας. Είναι αίσχος εν εικαστώ αιώνι, οι λαοί να χύνουν το αίμα των δια να αποκτήσουν την λευτεριά των, το θείον αυτό δώρον, για το οποίον και εμείς επολεμήσαμεν παρά το πλευρόν των λαών σας, και για το οποίον σεις τουλάχιστον διατείνεσθε ότι επολεμήσατε εναντίον του ναζισμού και του φασι­σμού. Έλληνες, όπου και αν ευρίσκεσθε, ακούσατε την φωνήν μας: Εμπρός, όλοι μαζί για την λευτεριά της Κύπρου μας.


- «Ε. Ο. Κ. Α., Ό Αρχηγός Διγενής»

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΑΙΣΧΟΣ ΣΤΟΝ ΟΛΕΤΗΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΧΙΤΗΣ ΚΑΤΑΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΙΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ!

ΕΝΩΤΙΚΟΣ13 είπε...

Το αίσχος είναι για αυτούς που ήταν απέναντι στον αγώνα της ΕΟΚΑ και πρόδωναν με κάθε ευκαιρία τους αγωνιστές.